OJQ AKSIONI KUNDËR DHUNËSDHE NDËRTIMI I PAQESANP FTESË PËR APLIKIMpër pjesëmarrje në aktivitetet e projektit“BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN NË KOSOVË”19-27.04.2024, Ulqin, Mali i Zi Të nderuar/a,OJQ Aksioni Kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) organizon trajnimin tetëditor edukim për paqe, me qëllim të krijimit të një ambienti paqësor, të promovimit të kulturës së padhunshmërisë dhe tolerancës, […]