Action for Nonviolence and Peacebuilding

Centar za nenasilnu akciju (CNA), Sarajevo–Beograd

Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP), Gnjilane

pozivaju vas da se prijavite za trening: Uvod u izgradnju mira Mir – Paqe – Мир – 2017

31.3.– 09. 4. 2017. Veles, Veleško jezero, Makedonija

Klikni ovde

Radni jezici treninga su albanski, makedonski, bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski.

Ukoliko živite u Makedoniji, Kosovu i Srbiji, imate više od 21 godine a manje od 91, smeta vam da živite u strahu i nepoverenju, voleli biste da saznate kako vaši susedi razmišljaju i smatrate da jezička i nacionalna različitost ne smeju biti razlog za odsustvo komunikacije – pozivamo vas da se prijavite na treći trening Uvod u izgradnju mira.

Rok za apliciranja je do 1. 3. 2017 god. Više informacija i upitnik za apliciranje možete pronaći u trojezičnom dokumentu: PaqeMir2017

Srdačno,

Trenerski tim

Albulena Karaga

Aleksandra Bogdanovska, CNA

Nataša Okilj, CNA

Nedžad Horozović, CNA

Nexhat Ismajli, ANP

Kontakt: paqe-mir-2017@nenasilje.org

 

Qendra për Aksion të Padhunshëm (QAP), Sarajevë – Beograd

Aksioni Kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP), Gjilan

ju ftojnë të aplikoni për trajnimin: Hyrje në Ndërtimin e Paqes: mir – paqe – мир 2017.

nga 31. 3. deri më 09. 4. 2017. në Veles, Maqedoni

Kliko këtu

Gjuhët e punës: shqip, maqedonisht, boshnjakisht-kroatisht-serbisht-malazezisht

Nëse jetoni në Maqedoni, Kosovë ose Sërbi, keni më shumë se 21 vjet e më pak se 91, ju pengon të jetoni me frikë dhe mosbesim, do të donit të dini më shumë se si mendojnë fqinjët tuaj, dhe konsideroni se dallimet gjuhësore dhe kombëtare nuk guxojnë të jenë arsye për mungesë komunikimi- ju ftojmë që të aplikoni në trajnimin Hyrje në Ndërtimin e Paqes mir – paqe – мир 2017..

Afati për aplikim: 1. 3. 2017 Më shumë informata dhe formularin për aplikim mund të gjeni në dokumentin (tregjuhësh) : PaqeMir2017

Ekipi trajnues:

Albulena Karaga

Aleksandra Bogdanovska, (QAP) CNA

Natasha Okilj, (QAP) CNA

Nexhad Horozoviq (QAP) CNA

Nexhat Ismajli, ANP

Kontakt: paqe-mir-2017@nenasilje.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*