Action for Nonviolence and Peacebuilding

“Fuqizimi i Rinisë përmes Sportit” i mbështetur nga USAID, Nike dhe Mercy Corps në vitin 2008