Centar za nenasilnu akciju (CNA), Sarajevo–Beograd

Aksioni kundër dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP), Gjilan/Gnjilane-Prishtinë/Priština

Mirovna akcija (MA), Prilep-Tetovo

ju ftojnë të aplikoni për trajnimin

Hyrje në Ndërtimin e Paqes: mir – paqe – мир 2019.

ве повикуваат да се пријавите за тренингот

Вовед во изградба на мир: mir – paqe – мир 2019.

pozivaju vas da se prijavite za trening

Uvod u izgradnju mira: mir – paqe – мир 2019.

https://nenasilje.org/2019/mir-paqe-%D0%BC%D0%B8%D1%80-2019/

https://nenasilje.org/%d0%bc%d0%b8%d1%80-paqe-mir-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%ba-pyetesor-upitnik-2019/