“Stop Dhunës në Shkolla” në Bashkëpunim me MCC-në 2008/2009