Action for Nonviolence and Peacebuilding

“Të ndërtojmë ura” financuar nga Komiteti Qendror Mennonite (MCC) dhe Qendra e Resurseve për Trajnim dhe Avokim (ATRC) në vitin 2007