Action for Nonviolence and Peacebuilding

NVO AKCIJA ZA NENASILJE  I IZGRADNJU MIRA ANP POZIV ZA APLICIRANJE za učestvovanje u aktivnostima projekta   “SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU NA KOSOVU “ 19 – 27.04.2024. godine, Ulcinj, Crna Gora Poštovani/e, NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP) organizuje osmodnevni trening iz mirovne edukacije, u cilju stvaranja jedne mirovne sredine, promovišući kulturu nenasilja i […]

OJQ AKSIONI KUNDËR DHUNËSDHE NDËRTIMI I PAQESANP FTESË PËR APLIKIMpër pjesëmarrje në aktivitetet e projektit“BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN NË KOSOVË”19-27.04.2024, Ulqin, Mali i Zi Të nderuar/a,OJQ Aksioni Kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) organizon trajnimin tetëditor edukim për paqe, me qëllim të krijimit të një ambienti paqësor, të promovimit të kulturës së padhunshmërisë dhe tolerancës, […]

NVO AKCIJA ZA NENASILJE  I IZGRADNJU MIRA ANP POZIV ZA APLICIRANJE za učestvovanje u aktivnostima projekta   “ SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU NA KOSOVU “ 03-11.10.2022.godine Ulcinj, Crna Gora Poštovani/e, NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP-Gnjilane) organizuje osmodnevni trening iz mirovne edukacije, u cilju stvaranja jedne mirovne sredine, promovišući kulturu nenasilja i tolerancije, kao […]

OJQ AKSIONI KUNDËR  DHUNËS DHE NDËRTIMI I PAQES ANP FTESË PËR APLIKIM për pjesëmarrje në aktivitetet e projektit “BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN NË KOSOVË” 03-11.10.2022, Ulqin, Mali i Zi Të nderuar/a, OJQ Aksioni Kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP-Gjilan) organizon trajnimin tetëditor edukim për paqe, me qëllim të krijimit të një ambienti paqësor, të […]

NVO AKCIJA ZA NENASILJE  I IZGRADNJU MIRA ANP –GNJILANE POZIV ZA APLICIRANJE za učestvovanje u aktivnostima projekta   “ SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU NA KOSOVU “ 25.09.2021 – 03.10.2021.godine   Ulcinj, Crna Gora Poštovani/e, NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira ANP-Gnjilane organizuje osmodnevni trening iz mirovne edukacije, u cilju stvaranja jedne mirovne sredine, promovišući kulturu […]

OJQ AKSIONI KUNDËR  DHUNËS DHE NDËRTIMI I PAQES ANP FTESË PËR APLIKIM për pjesëmarrje në aktivitetet e projektit “BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN NË KOSOVË” 25.09.2021 – 03.10.2021  Ulqin, Mali i Zi Të nderuar/a, OJQ Aksioni Kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP-Gjilan) organizon trajnimin tetëditor edukim për paqe, me qëllim të krijimit të një ambienti […]

NGO Action for Non-Violence and Peacebuilding (ANP) will organize the premiere of concert “Breath of Love” within the project “Dealing with the Past in Kosovo”, interpreted by the group “Wind Ensemble”. The premiere of the concert “Breath of Love” will take place in the National Library of Kosovo “Pjeter Bogdani” in Prishtina on 9th of […]

OJQ Aksioni kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) ka realizuar shfaqjen  “Ofshamë” në kuadër të projektit “Ballafaqimi me të kaluarën në Kosovë” në bashkëpunim me Teatrin e qytetit të Gjilanit. Shfaqja është një zë, një thirrje a një reflektim i shoqërisë tonë mbi rrugën, vështirësitë dhe gjendjen e të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë […]

NGO Action for Non-Violence and Peacebuilding (ANP) has realized the theater play “A Sigh ” within the project “Dealing with the Past in Kosovo”, implemented in cooperation with the Gjilan City Theater. The play is a voice, a call or reflection of our society on the pathway, difficulties and situation of survivors of sexual violence […]