Shkarko librin “Mbamendja e shpirtit” me tregime jetësore të pjesëmarrësve tanë nga projekti Ballafaqimi me të kaluarën në Kosovë.

Mbamendja e shpirtit (347 downloads )

The Soul's Remebrance (497 downloads )

Pamćenje duše (352 downloads )

 

Tregimet janë shkruar nga pjesëtarët e komuniteteve të ndryshme nga e tërë Kosova që kanë qenë pjesëmarrës të projektit nga viti 2014 deri 2015.