Action for Nonviolence and Peacebuilding

18 dhjetor 2015/ 12:00/ Biblioteka Kombëtare, Prishtinë

Ftoheni të merrni pjesë në përurimin e librit “Mbamendja e shpirtit”. Libri përmban tregime të pjesëmarrësve të projektit “Ballafaqimi me të kaluarën në Kosovë” të realizuara nga OJQ Aksioni kundër dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) në partneritet me KURVE Wustrow nga Gjermania.
Në përurim të librit do të shfaqet edhe filmi dokumentar për projektin.

Data/Ora/Vendi
18 dhjetor 2015/ 12:00/ Biblioteka Kombëtare, Prishtinë

Për më shumë informata na kontaktoni në:
anp_kos@yahoo.com
info@anp-ks.org