Aksioni Kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP), Gjilan

Qendra për Aksion të Padhunshëm (QAP), Sarajevë – Beograd

Ambasada e Parë për Fëmijë në Botë Megjashi, Shkup

ju ftojnë të aplikoni për trajnimin

Hyrje në Ndërtimin e Paqes: mir – paqe – мир 2016.

  1. 4. 2016 – 24. 4. 2016. në Dojran

Download here:

Paqe-Mir 2016