NVO AKCIJA ZA NENASILJE

I IZGRADNJU MIRA

ANP –GNJILANE

P O Z I V N I C A

Pozivamo sve zainteresovane nastavnike/ce osnovnih škola opštine Gnjilane, Parteš i Novo Brdo da apliciraju na četvorodnevnom treningu mirovne edukacije, u okviru projekta:

Škole – promoteri mira”

22 – 25.12.2018 Gnjilane

Poštovani/e,

NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP-Gnjilane) organizuje četvorodnevni trening za prosvetne radnike sa ciljem njihovog profesionalnog usavršavanja i prenosa stečenog znanja na učenike/ce ili sredinu u kojoj žive i deluju.

Projekat “Škole – promoteri mira” ima za cilj da osnaži i podstakne prosvetne radnike iz svih zajednica gnjilanskog regiona da promovišu kulturu nenasilja, rad na redukciji predrasuda i razvijanje kreativnih i edukativnih aktivnosti na polju izgradnje mira.

Teme koje će se obraditi tokom četvorodnevnog treninga su: komunikacija/nenasilna komunikacija, timski rad i zajedničko donošenje odluka, percepcija, razumevanje konflikta, izgradnja mira i kreativnost.

Trening će se održati od 22– 25.12.2018. godine, u Gnjilanu.

Metodologija

Metode koji će se koristiti tokom treninga su interaktivnog karaktera i doprinose stvaranju slobodnog prostora da svi učesnici izraze svoje stavove, iskustva, mišljenja, i ideje i time omoguće konstruktivne diskusije. Ove metode će se primenjivati kroz radionice, vežbe, razmene mišljenja, plenarnih diskusija, rada u malim grupama i pojedinačnim prezentacijama.

Kriteriji za učestvovanje:

  • zainteresovanost i spremnost za učestvovanje u svim predviđenim danima treninga

  • rodna ravnopravnost

  • popunjena aplikacija na detaljan način (posebno obratite pažnju na pitanje motivacije)

  • etnički balans (albanci, srbi, romi, turci, bošnjaci,…)

  • nastavnici/ce osnovnih škola iz opština: Gnjilane, Parteš i Novo Brdo

Način prijavljivanja

Pozivamo sve zainteresovane nastavnike/ce iz opstina Gnjilane, Parteš i Novo Brdo koji žele da pitaju, da slušaju i da budu saslušani da se prijave za učestvovanje na treningu.

Na ovom treningu učestvovaće 14 nastavnika/ca iz gnjilanskog regiona. S obzirom da je broj učesnika/ca ograničen, ANP trenerski tim će izvršiti odabir učesnika/ca, rukovodeći se po navedenim kriterijumima.

Odabrani učesnici/ce će biti na vreme obavešteni u vezi mesta održavanja treninga i svih tehničkih pitanja.

Trening će se održati na albanskom i srpskom jeziku sa prevodom.

Molimo vas da popunjenu aplikaciju pošaljete na e-mail adresu anp.trainings@yahoo.com najkasnije do 16.12.2018. godine.

Obuka mirovne edukacije je otvorena za apliciranje za sve nastavnike/ce osnovnih škola koji nisu učestvovali/le na nijednom treningu koji je organizovala NVO ANP.

Logistička pitanja

Troškove prevoza snosi organizator.

Za svaku dopunsku informaciju možete nas kontaktirati na:

NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP)

Ul.”Idriz Seferi” 23

60 000 Gnjilane

Tel. 0280 329 926

Mob. +377 44 211 895

E-mail: anp_kos@yahoo.com

Website: www.anp-ks.org

Ovaj projekat je finansijski podržan od strane Mennonite Central Committee (MCC).