NVO AKCIJA ZA NENASILJE

 I IZGRADNJU MIRA

ANP

 

POZIV ZA APLICIRANJE

za učestvovanje u aktivnostima projekta  

“ SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU NA KOSOVU “

15.11.2019 – 23.11.2019.godine

  Ulcinj, Crna Gora

 

Poštovani/e,

NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP) u okviru projekta “Suočavanje s prošlošću na Kosovu“ organizuje osmodnevni trening iz mirovne edukacije, u cilju stvaranja jedne mirovne sredine, promovišući kulturu nenasilja i tolerancije, kao i izgradnje medjusobnog poverenja i razumevanja.

Ovaj projekat pruža mogućnost da se mladi ljudi sretnu sa istorijom, promišljaju na temu suočavanja sa prošlošću, i shvate kao izazov izražaj sebe kroz igranje uloga u dokumentarnom teatru.

U okviru ovog projekta će se organizovati sledeće aktivnosti:

  • Osmodnevni trening će se održati u Ulcinju, Crna Gora od 15.11.2019 do 23.11.2019. godine. Teme koje će se obraditi tokom treninga su: komunikacija/nenasilna komunikacija, timski rad, predrasude, razumevanje konflikta, diskriminacija, uloga roda u društvu, kreativnost, suočavanje s prošlošću, i izgradnja mira.
  • Priprema umetničke predstave od 25.11-09.12.2019. godine  u Gnjilanu.
  • Premijera umetničke predstave 10.12.2019. godine u Gnjilanu.

Sve aktivnosti  ovoga projekta će se sprovesti u uskoj saradnji  ANP tima sa još dvojicom režisera i učesnicima/cama  projekta.

Metodologija

Metode koji će se koristiti tokom treninga su interaktivnog karaktera i doprinose stvaranju slobodnog prostora da svi učesnici izraze svoje stavove, iskustva, mišljenja, i ideje i time omoguće konstruktivne diskusije.  Ove metode će se primenjivati kroz radionice, vežbe, razmene mišljenja, plenarne diskusije, umetničko izražavanje, rada u malim grupama i pojedinačnim prezentacijama.

Kriteriji za učestvovanje:

  • Uzrast od 19-25. godina
  • rodna ravnopravnost
  • zainteresovanost i spremnost za učestvovanje u svim aktivnostima projekta
  • popunjena aplikacija na detaljan način (posebno obratite pažnju na pitanje motivacije)
  • etnički balans
  • želja da se kreativno izraze kroz umetnost.

Način prijavljivanja

Pozivamo sve zainteresovane koji žele da učestvuju u aktivnostima ovoga projekta da se prijave s ciljem da na ovaj način daju svoj doprinos u procesu suočavanja sa prošlošću.

Predvidjeno je da u projektu učestvuje 16 učesnika/ca iz svih zajednica koje žive u opštini Gnjilane (studenti/kinje, umetnici/e, predstavnici/e medija, predstavnici/e civilnog društva, prosvetni radnici, predstavnici/e lokalnih i centralnih institucija, motivisani/e pojedinci/ke).

S obzirom da je broj učesnika/ca ograničen, ANP-tim će izvršiti odabir učesnika/ca, rukovodeći se po navedenim kriterijumima.

Odabrani učesnici/ce će biti na vreme obavešteni u vezi svih tehničkih pitanja.

Plan rada će biti intenzivan, radiće se prepodne i poslepodne sa jednom većom pauzom u podne. Trening će se održati na albanskom i srpskom jeziku sa prevodom.

Molimo vas da popunjenu aplikaciju pošaljete na e-mail adresu anp.trainings@yahoo.com   najkasnije do 01.11.2019. godine.

Aplikacija za trening-preuzmi ovde

 

Logistička pitanja

Troškove smeštaja, hrane i prevoza snosi organizator.

Ovaj projekat je finansijski podržan od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ), preko nemačke partnerske organizacije KURVE Wustrow.

 

Za svaku dopunsku informaciju možete nas kontaktirati na:

NVO Akcija za nensilje i

Izgradnja mira, ANP

Ul.Idriz Seferi 23, 60 000  Gnjilane

Tel. +383 280 329 926

Mob.+383 44 211 895; +383 44 399 605

E-mail: anp.trainings@yahoo.com

Website: www.anp-ks.org