Action for Nonviolence and Peacebuilding

NVO AKCIJA ZA NENASILJE I IZGRADNJU MIRA ANP –GNJILANE P O Z I V N I C A Pozivamo sve zainteresovane nastavnike/ce osnovnih škola opštine Gnjilane, Parteš i Novo Brdo da apliciraju na četvorodnevnom treningu mirovne edukacije, u okviru projekta: “Škole – promoteri mira” 22 – 25.12.2018 Gnjilane Poštovani/e, NVO Akcija za nenasilje i izgradnju […]

OJQ AKSIONI KUNDËR DHUNËS DHE NDËRTIMI I PAQES ANP GJILAN F T E S Ë Ftojmë mësimdhënësit/et e interesuar/a të shkollave fillore të komunave Gjilan, Partesh dhe Novobërdëe të aplikojnë në trajnimin katërditor edukim për paqe, në kuadër të projektit: “Shkollat – Promovuese të paqes” 22 – 25.12.2018 Gjilan Të nderuar/a, OJQ Aksioni kundër dhunës […]

The documentary movie Loop is online now. The movie shows Prizren and its past from a multicultural, multiethnic and multireligious angle. It was made in close cooperation of ANP and Alba Cakalli, who is a participant of ANP’s project “Dealing with the Past in Kosovo”, that is realized in partnership with KURVE Wustrow.

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da učestvujete na otvaranju izložbe “Stazom bola” gde su predstavljeni radovi učesnika/ca projekta “Suočavanje sa prošlošću na Kosovu”, koji je realizovala NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP ) u partnerstvu sa KURVE Wustrow iz Nemačke. Na ovoj smo izložbi putem umetnosti pristupili našem društvu koje i dalje […]

You are cordially invited to attend the opening of exhibition “The Path of Pain” where are presented the works of participants from the project “Dealing with the Past in Kosovo” realized by the NGO Action for Non-violence and Peacebuilding (ANP) in partnership with KURVE Wustrow from Germany. In this exhibition through art we have approached […]

Kemi kënaqësinë t’ju ftojmë të merrni pjesë në hapjen e ekspozitës “Shtegut të dhimbjes” ku janë të prezantuara punimet e pjesëmarrësve nga projekti “Ballafaqimi me të kaluarën në Kosovë”, të realizuar nga OJQ Aksioni kundër dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) në partneritet me KURVE Wustrow nga Gjermania. Në këtë ekspozitë përmes artit i jemi […]

Pozivamo Vas na premijeru dokumentarnog filma “PETLJA“ koji je realizovan u okviru projekta “Suočavanje s prošlošću na Kosovu” od strane  NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP) u partnerstvu sa KURVE Wustrow iz Nemačke.     Datum/Vreme/Mesto 15.03.2018. godine u 19:00 časova, u Dokumentacionom centru Gradske biblioteke “Hivzi Sulejmani” u Prištini   Dokumentarni film […]

Ju ftojmë në premierën e filmit dokumentar “VEGZA”  të realizuar në kuadër të projektit “Ballafaqimi me të kaluarën në Kosovë” nga OJQ Aksioni kundër dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) në partneritet me KURVE Wustrow nga Gjermania.     Data/Ora/Vendi 15 mars 2018/ 19.00/ në Qendrën e Dokumentimit në Bibliotekën e qytetit”Hivzi Sylejmani” në Prishtinë. […]

You are invited to attend the documentary film premiere: “Loop” realized within the project “Dealing with the Past in Kosovo” by the NGO Action for Nonviolence and Peacebuilding (ANP) in partnership with Kurve Wustrow from Germany.     Date, Time & Venue 15th of March 2018 at 07:00 pm, in the Documentation Centre, City Library […]