You can also add Links to your slides

We Work Efficiently

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus.

24/7 Live Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus.

We Work Efficiently

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus. In ultrices lacinia ipsum, posuere faucibus velit bibendum ac.

Exhibition “Light in the Soul”

24/7 Live Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus. In ultrices lacinia ipsum, posuere faucibus velit bibendum ac. Sed ultrices leo.

Exhibition “Light in the Soul”

Confide

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus. In ultrices lacinia ipsum, posuere faucibus velit bibendum ac.

Exhibition “Light in the Soul”

Gurantee Like No Other

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nec rhoncus risus. In ultrices lacinia ipsum.

Exhibition “Light in the Soul”

Our Work

Latest Post

Exhibition “Light in the Soul”

NGO Action for Non-Violence and Peacebuilding (ANP) will organize the opening of the exhibition “Light in the Soul” on 7th...

+Uncategorized @sr

02nd Jun 2021

More

Koncert klasične muzike ”Dah Ljubavi”

NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP) u okviru projekta „Suočavanje sa prošlošću na Kosovu“ organizuje premijeru koncerta...

+Uncategorized @sq

02nd Jun 2021

More

Koncert i muzikës klasike “Frymë dashurie”

OJQ Aksioni kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) do të realizoj premierën e koncertit  “Frymë dashurie” në kuadër...

Concert with classical music “Breath of Love”

NGO Action for Non-Violence and Peacebuilding (ANP) will organize the premiere of concert “Breath of Love” within the project...

+Uncategorized @sq

08th Mar 2021

More

“OFSHAMË” – ANP Shfaqja online

OJQ Aksioni kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) ka realizuar shfaqjen  “Ofshamë” në kuadër të projektit “Ballafaqimi me...

”A SIGH”- ANP Theater play online

NGO Action for Non-Violence and Peacebuilding (ANP) has realized the theater play “A Sigh ” within the project “Dealing...

+Uncategorized

07th Mar 2021

More

The Theater play “A SIGH”

NGO Action for Non-Violence and Peacebuilding (ANP) has realized the theater play “A Sigh ” within the project “Dealing...

+Uncategorized

05th Feb 2020

More

Kalendar-2020

Ovaj kalendar je posvećen temi rodne osetljivosti i podizanju samopouzdanja devojaka i žena. On ustvari čini čuda, imajući u...

31st Jan 2020

More

Kalendar-2020

Ky kalendar trajton temën e ndjeshmerisë gjinore dhe njëherit ngrit vetëbesimin e vajzave dhe grave. Në fakt bën mrekulli,...

+Uncategorized

31st Jan 2020

More

Calendar-2020

This calendar is dedicated to the topic of gender sensitivity and raising girls’ and women’s self-confidence. Like a little...