Action for Nonviolence and Peacebuilding

News from ANP

Centar za nenasilnu akciju (CNA), Sarajevo–Beograd Action for Nonviolence and Peacebuilding (ANP), Gjilan/Gnjilane-Prishtina/Priština Mirovna akcija (MA), Prilep-Tetovo   ju ftojnë të aplikoni për trajnimin Hyrje në Ndërtimin e Paqes: mir – paqe – мир 2019. ве повикуваат да се пријавите за тренингот Вовед во изградба на мир: mir – paqe – мир 2019. pozivaju vas da […]

Centar za nenasilnu akciju (CNA), Sarajevo–Beograd Action for Nonviolence and Peacebuilding (ANP), Gjilan/Gnjilane-Prishtina/Priština Mirovna akcija (MA), Prilep-Tetovo ju ftojnë të aplikoni për trajnimin Hyrje në Ndërtimin e Paqes: mir – paqe – мир 2019. ве повикуваат да се пријавите за тренингот Вовед во изградба на мир: mir – paqe – мир 2019. pozivaju vas da se […]

Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP), Gnjilane Centar za nenasilnu akciju (CNA), Sarajevo–Beograd Прва детска амбасада во светот Меѓаши/FCEW Megjashi, Skopje pozivaju vas da se prijavite za trening Uvod u izgradnju mira: mir – paqe – мир 2016. 15.4.2016.-24.4.2016. u Dojranu Download: Poziv za trening Paqe-Mir 2016