Action for Nonviolence and Peacebuilding

News from ANP

Centar za nenasilnu akciju (CNA), Sarajevo–Beograd Aksioni kundër dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP), Gjilan/Gnjilane-Prishtinë/Priština Mirovna akcija (MA), Prilep-Tetovo ju ftojnë të aplikoni për trajnimin Hyrje në Ndërtimin e Paqes: mir – paqe – мир 2019. ве повикуваат да се пријавите за тренингот Вовед во изградба на мир: mir – paqe – мир 2019. pozivaju vas […]

     Qendra për Aksion të Padhunshëm (CNA), Sarajevë – Beograd Aksioni Kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP), Gjilan-Prishtinë Aksioni Paqësor, Prilep- Tetovë   ju ftojnë të aplikoni për trajnimin: Hyrje në Ndërtimin e Paqes: mir – paqe – мир 2018. 20.– 29. 4. 2018. në Dojran, Maqedoni gjuhët e punës: shqip, maqedonisht, boshnjakisht-kroatisht-serbisht-malazezisht […]

OJQ ANP me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, pati kënaqësinë të ofrojë përkrahjen e vet në organizimin e aktiviteteve kulturore dhe artistike, të cilat u shfaqën para teatrit në Gjilan. Teachers and Pupils together for Peace