Action for Nonviolence and Peacebuilding

Peace Education


Edukimi për Paqe

Mirovna Edukacija

More
POZIV ZA APLICIRANJE

Public Policies


Politikat Publike

Javne Politike

More
POZIV ZA APLICIRANJE

Dealing with the Past


Ballafaqimi me të kaluarën

Suočavanje s prošlošću

More
POZIV ZA APLICIRANJE

Peacebuilding


Ndërtimi i Paqes

Izgradnja mira

More
POZIV ZA APLICIRANJE

News from ANP

NVO AKCIJA ZA NENASILJE  I IZGRADNJU MIRA ANP POZIV ZA APLICIRANJE za učestvovanje u aktivnostima projekta   “SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU NA KOSOVU “ 19 – 27.04.2024. godine, Ulcinj, Crna Gora Poštovani/e, NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP) organizuje osmodnevni trening iz mirovne edukacije, u cilju stvaranja jedne mirovne sredine, promovišući kulturu nenasilja i […]

OJQ AKSIONI KUNDËR DHUNËSDHE NDËRTIMI I PAQESANP FTESË PËR APLIKIMpër pjesëmarrje në aktivitetet e projektit“BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN NË KOSOVË”19-27.04.2024, Ulqin, Mali i Zi Të nderuar/a,OJQ Aksioni Kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) organizon trajnimin tetëditor edukim për paqe, me qëllim të krijimit të një ambienti paqësor, të promovimit të kulturës së padhunshmërisë dhe tolerancës, […]

NVO AKCIJA ZA NENASILJE  I IZGRADNJU MIRA ANP POZIV ZA APLICIRANJE za učestvovanje u aktivnostima projekta   “ SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU NA KOSOVU “ 03-11.10.2022.godine Ulcinj, Crna Gora Poštovani/e, NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP-Gnjilane) organizuje osmodnevni trening iz mirovne edukacije, u cilju stvaranja jedne mirovne sredine, promovišući kulturu nenasilja i tolerancije, kao […]

OJQ AKSIONI KUNDËR  DHUNËS DHE NDËRTIMI I PAQES ANP FTESË PËR APLIKIM për pjesëmarrje në aktivitetet e projektit “BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN NË KOSOVË” 03-11.10.2022, Ulqin, Mali i Zi Të nderuar/a, OJQ Aksioni Kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP-Gjilan) organizon trajnimin tetëditor edukim për paqe, me qëllim të krijimit të një ambienti paqësor, të […]

A call for peace We live in a world with accelerated time, and time is ticking away, until self-destruction. And we never learn But, out of place, we fire weapons, seemingly to bring order. We make the mountains tremble, shake the ground, rage the sea, harm the planet. If we don’t stop, a heavy curse […]

Thirrje për paqe Jetojmë në një botë me kohë të përshpejtuar, e orë të kurdisur, për t’u vetëshkatërruar. Dhe nuk zëmë mend, por vend e pa vend, shkrepim armë, gjoja për të vënë rend. Tundim malet, dridhim tokën, tërbojmë detin, dëmtojmë planetin. Po s’u ndalëm, do na zë e rënda nëmë kur pasardhësit të shohin […]

NVO AKCIJA ZA NENASILJE  I IZGRADNJU MIRA ANP –GNJILANE POZIV ZA APLICIRANJE za učestvovanje u aktivnostima projekta   “ SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU NA KOSOVU “ 25.09.2021 – 03.10.2021.godine   Ulcinj, Crna Gora Poštovani/e, NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira ANP-Gnjilane organizuje osmodnevni trening iz mirovne edukacije, u cilju stvaranja jedne mirovne sredine, promovišući kulturu […]

OJQ AKSIONI KUNDËR  DHUNËS DHE NDËRTIMI I PAQES ANP FTESË PËR APLIKIM për pjesëmarrje në aktivitetet e projektit “BALLAFAQIMI ME TË KALUARËN NË KOSOVË” 25.09.2021 – 03.10.2021  Ulqin, Mali i Zi Të nderuar/a, OJQ Aksioni Kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP-Gjilan) organizon trajnimin tetëditor edukim për paqe, me qëllim të krijimit të një ambienti […]

NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP) organizuje otvaranje izložbe “Svetlost u duši” koja će se održati 7. jula 2021. godine u 19:00 časova, u Narodnoj biblioteci Kosova u Prištini. Izložba „Svetlost u duši” je peta zaredom, koju ANP ostvariuje u saradnji sa učesnicima/cama projekta “Suočavanje sa prošlošću na Kosovu”. Ova izložba nam donosi […]

OJQ Aksioni kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) do të realizoj hapjen e ekspozitës “Dritë në shpirt”, më 7 korrik 2021, në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës në Prishtinë, duke filluar nga ora 19:00 . Ekspozita “Dritë në shpirt” është e pesta me radhë, e realizuar nga ANP, në bashkëpunim me pjesëmarrësit e projektit “Ballafaqimi […]

Partners