NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP) organizuje otvaranje izložbe “Svetlost u duši” koja će se održati 7. jula 2021. godine u 19:00 časova, u Narodnoj biblioteci Kosova u Prištini.

Izložba „Svetlost u duši” je peta zaredom, koju ANP ostvariuje u saradnji sa učesnicima/cama projekta “Suočavanje sa prošlošću na Kosovu”.

Ova izložba nam donosi uspomene koje bi se trebale memorisati kako ne bi iščezle ili pale u zaborav pod pritiskom sadašnjice, koja se suočava sa izazovima i iskušenjima neke druge dimenzije života.

Dvadeset devet umetničkih radova sažeto oslikava sve one teške i naporne trenutke koji su uz neopisivu bol i patnju, i uz velike gubitke i požrtvovanost prevazidjeni za vreme dužeg perioda, posebno tokom 1998. i 1999.godine.

Izložba će biti otvorena od 7. do 10. jula 2021. godine u Narodnoj biblioteci Kosova u Prištini.

Ovaj projekat se sprovodi u partnerstvu sa KURVE Wustrov iz Nemačke i finansijski je podržan od strane Nemačkog Saveznog Ministarstva za Ekonomsku Saradnju i Razvoj (BMZ).