Qendra për Aksion të Padhunshëm (QAP), Sarajevë – Beograd

Aksioni Kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP), Gjilan

ju ftojnë të aplikoni për trajnimin: Hyrje në Ndërtimin e Paqes: mir – paqe – мир 2017.

nga 31. 3. deri më 09. 4. 2017. në Veles, Maqedoni

Kliko këtu

Gjuhët e punës: shqip, maqedonisht, boshnjakisht-kroatisht-serbisht-malazezisht

Nëse jetoni në Maqedoni, Kosovë ose Sërbi, keni më shumë se 21 vjet e më pak se 91, ju pengon të jetoni me frikë dhe mosbesim, do të donit të dini më shumë se si mendojnë fqinjët tuaj, dhe konsideroni se dallimet gjuhësore dhe kombëtare nuk guxojnë të jenë arsye për mungesë komunikimi- ju ftojmë që të aplikoni në trajnimin Hyrje në Ndërtimin e Paqes mir – paqe – мир 2017..

Afati për aplikim: 1. 3. 2017 Më shumë informata dhe formularin për aplikim mund të gjeni në dokumentin (tregjuhësh) : PaqeMir2017

Ekipi trajnues:

Albulena Karaga

Aleksandra Bogdanovska, (QAP) CNA

Natasha Okilj, (QAP) CNA

Nexhad Horozoviq (QAP) CNA

Nexhat Ismajli, ANP

Kontakt: paqe-mir-2017@nenasilje.org