Centar za nenasilnu akciju (CNA), Sarajevo–Beograd

Action for Nonviolence and Peacebuilding (ANP), Gjilan/Gnjilane-Prishtina/Priština

Mirovna akcija (MA), Prilep-Tetovo

ju ftojnë të aplikoni për trajnimin

Hyrje në Ndërtimin e Paqes: mir – paqe – мир 2019.

ве повикуваат да се пријавите за тренингот

Вовед во изградба на мир: mir – paqe – мир 2019.

pozivaju vas da se prijavite za trening

Uvod u izgradnju mira: mir – paqe – мир 2019.

Mir – Paqe – Мир – 2019

Мир-Paqe-Mir / Прашалник-Pyetësor-Upitnik 2019