NVO AKCIJA ZA NENASILJE

 I IZGRADNJU MIRA

ANP –GNJILANE

POZIV ZA APLICIRANJE

za učestvovanje u aktivnostima projekta  

“ SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU NA KOSOVU “

05.04.2019 – 13.04.2019.godine

  Ulcinj, Crna Gora

Poštovani/e,

NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira ANP-Gnjilane organizuje osmodnevni trening iz mirovne edukacije, u cilju stvaranja jedne mirovne sredine, promovišući kulturu nenasilja i tolerancije, kao i izgradnje medjusobnog poverenja i razumevanja.

Projekat “ Suočavanje s prošlošću na Kosovu “ ima za cilj da osnaži i podstakne pripadnike svih zajednica na Kosovu da otvoreno pričaju o prošlosti i da budu saslušani od strane drugih, kako bi na ovaj način dali svoj doprinos u dokumentovanju prošlosti.

U okviru ovog projekta će se organizovati sledeće aktivnosti:

  • Osmodnevni prvi trening iz mirovne edukacije sa temama: komunikacija/nenasilna komunikacija, timski rad, predrasude, razumevanje konflikta, diskriminacija, uloga roda u društvu, suočavanje s prošlošću, izgradnja mira i dokumentovanje prošlosti.

Osmodnevni trening će se održati u Ulcinju, Crna Gora od 05.04.2019 do 13.04.2019. godine.

  • Osmodnevni drugi trening: Dokumentovanje prošlosti i Stres menadžment
  • Organizovanje javnih dogadjaja
  • Promocija publikacije

Sve aktivnosti  ovoga projekta će se sprovesti u uskoj saradnji između  ANP tima i učesnika/ca  projekta.

Metodologija

Metode koji će se koristiti tokom treninga su interaktivnog karaktera i doprinose stvaranju slobodnog prostora da svi učesnici izraze svoje stavove, iskustva, mišljenja, i ideje i time omoguće konstruktivne diskusije.  Ove metode će se primenjivati kroz radionice, vežbe, razmene mišljenja, plenarne diskusije, rada u malim grupama i pojedinačnim prezentacijama.

Kriteriji za učestvovanje:

  • uzrast iznad 21 godine
  • rodna ravnopravnost
  • zainteresovanost i spremnost za učestvovanje na svim aktivnostima projekta
  • popunjena aplikacija na detaljan način (posebno obratite pažnju na pitanje motivacije)
  • etnički balans (albanci, srbi, romi, aškalije, egipćani, turci, bošnjaci,…)

Način prijavljivanja

Pozivamo sve zainteresovane koji žele da daju svoj doprinos u dokumentovanju prošlosti da se prijave za učestvovanje u aktivnostima projekta.

Predvidjeno je da u projektu učestvuje 16 učesnika/ca (studenti/kinje, predstavnici/e medija, predstavnici/e civilnog društva, prosvetni radnici, predstavnici/e lokalnih i centralnih institucija, motivisani/e pojedinci/ke) iz svih zajednica na  Kosovu.

S obzirom da je broj učesnika/ca ograničen, ANP-tim će izvršiti odabir učesnika/ca, rukovodeći se po navedenim kriterijumima.

Odabrani učesnici/ce će biti na vreme obavešteni u vezi svih tehničkih pitanja.

Plan rada će biti intenzivan, radiće se prepodne i poslepodne sa jednom većom pauzom u podne. Trening će se održati na albanskom i srpskom jeziku sa prevodom.

Molimo vas da popunjenu aplikaciju pošaljete na e-mail adresu anp.trainings@yahoo.com   najkasnije do 22.03.2019. godine.

 

Aplikacija za trening-preuzmi ovde

Logistička pitanja

Troškove smeštaja, hrane i prevoza snosi organizator.

Ovaj projekat je finansijski podržan od strane Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ), preko nemačke partnerske organizacije KURVE Wustrow.

 

Za svaku dopunsku informaciju možete nas kontaktirati na:

NVO AKCIJA ZA NENASILJE I

IZGRADNJU MIRA,  ANP-GNJILANE

Idriz Seferi 23, 60 000  GNJILANE

Tel. +383 280 329 926

Mob.+383 44 211 895; +383 44 399 605

E-mail: anp.trainings@yahoo.com

Website: www.anp-ks.org