Shkarko librin “Mbamendja e shpirtit” me tregime jetësore të pjesëmarrësve tanë nga projekti Ballafaqimi me të kaluarën në Kosovë.

[Download not found]

[Download not found]

[Download not found]

 

Tregimet janë shkruar nga pjesëtarët e komuniteteve të ndryshme nga e tërë Kosova që kanë qenë pjesëmarrës të projektit nga viti 2014 deri 2015.

This post is also available in: Anglisht, Serbisht