Shkarko librin “Mbamendja e shpirtit” me tregime jetësore të pjesëmarrësve tanë nga projekti Ballafaqimi me të kaluarën në Kosovë.

Mbamendja e shpirtit (3361 downloads)

The Soul's Remebrance (3786 downloads)

Pamćenje duše (3323 downloads)

 

Tregimet janë shkruar nga pjesëtarët e komuniteteve të ndryshme nga e tërë Kosova që kanë qenë pjesëmarrës të projektit nga viti 2014 deri 2015.

18 dhjetor 2015/ 12:00/ Biblioteka Kombëtare, Prishtinë

Ftoheni të merrni pjesë në përurimin e librit “Mbamendja e shpirtit”. Libri përmban tregime të pjesëmarrësve të projektit “Ballafaqimi me të kaluarën në Kosovë” të realizuara nga OJQ Aksioni kundër dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) në partneritet me KURVE Wustrow nga Gjermania.
Në përurim të librit do të shfaqet edhe filmi dokumentar për projektin.

Data/Ora/Vendi
18 dhjetor 2015/ 12:00/ Biblioteka Kombëtare, Prishtinë

Për më shumë informata na kontaktoni në:
anp_kos@yahoo.com
info@anp-ks.org