Action for Nonviolence and Peacebuilding

Peace Education


Edukimi për Paqe

Mirovna Edukacija

More
Kalendar-2020

Public Policies


Politikat Publike

Javne Politike

More
Kalendar-2020

Dealing with the Past


Ballafaqimi me të kaluarën

Suočavanje s prošlošću

More
Kalendar-2020

Peacebuilding


Ndërtimi i Paqes

Izgradnja mira

More
Kalendar-2020

News from ANP

Ovaj kalendar je posvećen temi rodne osetljivosti i podizanju samopouzdanja devojaka i žena. On ustvari čini čuda, imajući u vidu da svaki put kada ga pogledamo tokom dana, čini da se osećamo lepima, pametnima, nadarenima, jakima, uspešnima čak i puno više od toga. Nadamo se da će se devojke i žene osnažiti, kako bi u […]

Poštovani/e, NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP) sa zadovoljstvom vas poziva da prisustvujete na  predstavi „Uzdisaj“ koja je realizovana u okviru projekta „Suočavanje s prošlošću na Kosovu“ u saradnji sa gradskim pozorištem Gnjilane. Predstava je glas, poziv ili odraz našeg društva o putu, poteškoćama i stanju žena koje su preživele seksualno nasilje tokom […]

NVO AKCIJA ZA NENASILJE  I IZGRADNJU MIRA ANP –GNJILANE                                     POZIV ZA APLICIRANJE za učestvovanje u aktivnostima projekta   “ SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU NA KOSOVU “ 14.02.2020 – 22.02.2020.godine   Ulcinj, Crna Gora   Poštovani/e, NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira ANP-Gnjilane organizuje osmodnevni trening iz mirovne edukacije, u cilju stvaranja jedne mirovne […]

                      Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, sa zadovoljstvom vas pozivamo na premijeru predstave „Uzdisaj“ koja je realizovana u okviru projekta „Suočavanje s prošlošću na Kosovu“ od NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP) u saradnji sa Gradskim pozorištem – Gnjilane. Predstava je glas, poziv […]

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da učestvujete na otvaranju izložbe „Zrno sećanja“ koja će se održati 17. decembra 2019. godine u 17:00 časova u Narodnoj Biblioteci Kosova u Prištini. Izložba „Zrno sećanja“ je promišljeno istraživanje nasilne prošlosti rata na Kosovu, koju su započeli građani/ke iz različitih mesta na Kosovu, koji/e su učestvovali/e u ovogodišnjem […]

NVO AKCIJA ZA NENASILJE  I IZGRADNJU MIRA ANP   POZIV ZA APLICIRANJE za učestvovanje u aktivnostima projekta   “ SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU NA KOSOVU “ 15.11.2019 – 23.11.2019.godine   Ulcinj, Crna Gora   Poštovani/e, NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira (ANP) u okviru projekta “Suočavanje s prošlošću na Kosovu“ organizuje osmodnevni trening iz mirovne […]

NVO AKCIJA ZA NENASILJE  I IZGRADNJU MIRA ANP –GNJILANE POZIV ZA APLICIRANJE za učestvovanje u aktivnostima projekta   “ SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU NA KOSOVU “ 05.04.2019 – 13.04.2019.godine   Ulcinj, Crna Gora Poštovani/e, NVO Akcija za nenasilje i izgradnju mira ANP-Gnjilane organizuje osmodnevni trening iz mirovne edukacije, u cilju stvaranja jedne mirovne sredine, promovišući kulturu […]

Centar za nenasilnu akciju (CNA), Sarajevo–Beograd Action for Nonviolence and Peacebuilding (ANP), Gjilan/Gnjilane-Prishtina/Priština Mirovna akcija (MA), Prilep-Tetovo   ju ftojnë të aplikoni për trajnimin Hyrje në Ndërtimin e Paqes: mir – paqe – мир 2019. ве повикуваат да се пријавите за тренингот Вовед во изградба на мир: mir – paqe – мир 2019. pozivaju vas da […]

Centar za nenasilnu akciju (CNA), Sarajevo–Beograd Action for Nonviolence and Peacebuilding (ANP), Gjilan/Gnjilane-Prishtina/Priština Mirovna akcija (MA), Prilep-Tetovo ju ftojnë të aplikoni për trajnimin Hyrje në Ndërtimin e Paqes: mir – paqe – мир 2019. ве повикуваат да се пријавите за тренингот Вовед во изградба на мир: mir – paqe – мир 2019. pozivaju vas da se […]

Partners